Email


Waar voldoet een ideale aanvraag aan:

 De aanvraag voldoet aan de uitgangspunten en normen en waarden van onze stichting,
   we gaan alleen voor een volledig project en niet voor een deel project met een andere organisatie
 
De aanvraag bevat een projectplan, begroting, risicoanalyse en jaarverslag in het Nederlands
 Ver
meld in de aanvraag hoeveel het project in zijn geheel kost
 
Geef aan hoe u de voortgang aan ons wilt rapporteren
 Voeg 
beeldmateriaal toe zodat wij een goed gevoel bij het project kunnen krijgen


Wat doen wij WEL?

 Concrete projecten met een behoorlijke impact waarbij echt het verschil gemaakt wordt
 
Duurzame initiatieven die  na de steun zelfstandig kunnen blijven voortbestaan
 
We willen bij het project betrokken blijven en regelmatig op de hoogte worden gehouden

Deel uw enthousiasme met ons!


 

Wat doen wij NIET?

 Stichtingen zonder ANBI status
 Aanvragen voor individuen
 Crowdfunding, fondswerving & sponsoraanvragen (denk aan Alpe d'Huzes, Rode kruis etc.)
 Projecten met een commercieel belang
 Projecten die mensen uitsluiten vanwege hun geloofsovertuiging, huidskleur of seksuele geaardheid
 Stichtingen gevestigd in het buitenland

 Promotie onderzoeken e.d.

 


Wat willen wij samen met U bereiken?

Wij willen er graag samen met u voor zorgen dat we op diverse plekken in de wereld op een concrete manier kunnen bijdragen aan verbeterende omstandigheden van ons habitat en onze medemens.
Wij koesteren de wens dat iedereen dezelfde rechten heeft voor een gezond en liefdevol bestaan.

 


Projectaanvraag

Om uw projectaanvraag zo goed mogelijk te kunnen beoordelen willen wij u vragen
alle velden hieronder in te vullen en een zo uitgebreid mogelijke aanvraag in te dienen.

Meerdere bijlagen zoals het projectplan, afbeeldingen of brieven zijn toe te voegen als bestand. 


Wat is de reden dat jullie deze aanvraag bij de AFAS Foundation indienen?

Organisatie:

Hoofd contactpersoon:

 

Wat is de reden dat u deze aanvraag bij Stichting de Waterlander indient?

Project beschrijving:

 

Graag willen wij weten welke impact dit project teweeg brengt. We vragen u om aan te geven hoeveel mensen u denkt met dit project te gaan bereiken. Dit mag ook een schatting zijn. Daarnaast willen wij weten voor welke duurzame oplossingen dit project zorgt en of het idee eventueel te kopiëren is als blijkt dat het een geslaagd project is.

 

Vereiste bijlagen
Om de aanvraag compleet te maken ontvangen we in de bijlagen, altijd in het Nederlands, graag:

  • Uw meest recente jaarverslag 
  • Het projectplan in maximaal 2 pagina's, dus zo concreet mogelijk. Met daarin in ieder geval de doelstellingen, het bereik, de impact en risico's.
  • Een begroting van de kosten

U kunt meerdere bijlagen toevoegen. Dit doet u door alle bijlagen in de map te selecteren en te slepen naar de bijlage hieronder. Lukt dit niet? Zet alle bestanden dan eerst in een .zip map en upload deze.